Add your Google Analytics ID below to get insights on your site activity. e.g., G-Y5LXC12D or UA-8000728-1 IP Anonymization Google recommends using a GA4 Measurement ID, since UA Property IDs will be removed.
 

אודות

היי. שמי יוסף עובדיה יושב ראש אירגון איל"ן ע"ר, אשר שם לו למטרה לקדם בני נוער, ולעזור למשפחות נזקקות, אירגון איל"ן קיים כבר למעלה מעשור ומתקיים בצימצום בזכות מספר אנשים שתורמים כפי יכולתם בהוראות קבע.

תמיד הייתה לי שאיפה להגדיל את הכנסות האירגון בכדי לעזור לכמה שיותר משפחות מעוטי יכולת, וכן לעזור ולקדם בני נוער נושר ומתמודד. לכן יזמתי להקים אתר אינטרנט שבו בעצם אוכל למכור מוצרים רוחניים ופיזיים, וההכנסות כולם יכנסו לחשבון האירגון, בכדי שנוכל להחזיק ולטפח את העמותה ולהגדיל את טווח העזרה למשפחות נזקקות ומעוטי יכולת.

לכן יצרתי עשרות סרטונים ללימוד עיצוב גרפי, וכן למכור מוצרים פיזיים בדרושפינג עם עיצובים ייחודיים, בכדי לקדם את מטרות העמותה.

אירגון איל"ן ע"ר נמצא בישראל בעיר בית שמש.